Miljö Vi tänker på miljön och
kommande generationer

Vi sammarbetar inte bara med försäkringsbolag och leverantöerer.
Det viktigaste för oss och kommande generationer är så klart vår miljö och natur därför försöker vi hantera vår arbetsplats som en sammarbetspartner även till  naturen.

miljödiplomering Detta gör vi genom att bland annat Miljöcertifiera oss.

RAMBO och kommunerna har hjälpt oss att miljödiplomera vår verksamhet.
Miljödiplomering är en enklare form av miljöledningssystem som utvecklar och strukturerar miljöarbetet och stärker miljöprofilen hos vår verksamhet.