Plastlagning Alla tjänar på det!
både våra kunder och miljön

Dagens bilar består i allt större utsträckning av olika plastmaterial. En skadad bilplastdetalj kan ofta repareras i stället för att bytas mot en helt ny. Det är ofta både billigare och bättre ur miljöhänsyn.

I vår verkstad lagas, limmas, svetsas, formas och slipas plasten för att därefter lackas. Detta görs hos oss av utbildad plastreparatör.